ACORP 6BX81 BIOS download miễn phí (ver. 2D)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ACORP 6BX81 BIOS cho Bo mạch chủ.

ACORP 6BX81 (ver. 2D) ZIP phát hành 1970.01.01.

File được download 30 lần và được xem 9350 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ACORP
Thiết bị 6BX81
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 2D
Kích thước file 142 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ACORP 6BX81 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Bios upgrade for 6BX81 Ver: 2D This version adds new CPU codes.­( Celeron 1.­7V ).­

Driver Bo mạch chủ ACORP 6BX81 phổ biến:

Driver ACORP Bo mạch chủ phổ biến: